Sponsoring wordt door bedrijven vaak nog gezien als een soort van liefdadigheids actie: veelal wordt uit goodwill overwegingen een bedrag aan de vereniging toegekend zonder dat daar daadwerkelijk iets voor terug wordt verwacht.

VCH verwelkomt financiële bijdragen, maar begrijpt ook dat een bedrijf hier wat voor terug wil zien.

Waarom sponsoren?

Hoofddoel van sponsoring is dus het genereren van inkomsten. Hierdoor blijft de hoogte van de contributie aanvaardbaar en kunnen extra faciliteiten worden gecreëerd waardoor VCH in de regio zijn naam hoog kan houden en volleybaltechnisch gezond blijft. Sponsorgelden zullen dan ook met name aangewend worden voor:

 • de (interne) opleiding van trainers
 • de optimalisatie van trainingsfaciliteiten
 • deelname aan toernooien en volleybalkampen
 • het bieden van perspectief aan talentvolle spelers zodat zij aan de club verbonden blijven.
 • ondersteuning jeugdactiviteiten en zelf georganiseerde toernooien

Sponsor mogelijkheden

VCH zal altijd proberen om een sponsorvorm te vinden zodat beide partijen (vereniging en bedrijf) tot een overeenkomst kunnen komen. De verschillende vormen waarin een sponsorbijdrage mogelijk is, zijn:

 • wedstrijdshirts
 • teams (trainingspakken, trainingsjasjes, sweatshirts, tassen)
 • jeugdtoernooien
 • recreantentoernooien
 • minitoernooien
 • training en opleiding kader
 • website
 • VCH evenementen/toernooien
 • materiaal
 • diverse kleding (inspeelshirts)

Voordelen van sponsoring

Voordelen voor het bedrijf is dat er bijvoorbeeld regelmatig publicaties staan in regionale dagbladen zoals IJsselbode e.d., uitdraging bedrijfsnaam op wedstrijdkleding tijdens wedstrijden en toernooien en een bedrijfsadvertentie welke 24 uur aanwezig is op de VCH website.

Vormen van sponsoring

VCH heeft momenteel een standaard sponsorcontract waarin de hoofdvorm kledingreclame is:

 • wedstrijdshirt
 • wedstrijdtenue (short en shirt)
 • wedstrijdtassen
 • wedstrijdtrainingspakken
 • inspeelshirts
 • sweatshirts/jasjes
 • overigen

Mocht u na dit te hebben gelezen geïnteresseerd zijn in een vorm van sponsoring t.w. in kleding,  financiële bijdrage voor toernooien (bedrijventoernooi in oktober, oliebollentoernooi in december,  eind toernooi aan het  einde van het volleybalseizoen, of een andere vorm die u heeft bedacht),  dan kunt u contact opnemen met de volgende persoon;  Ron de Ruiter.