Doelstellingen

Jeugd

De doelstelling van VCH is om jeugd tussen de 6 en 18 jaar technieken van het volleybal bij te brengen en zich verder te ontplooien in de volleybalsport. Tevens het bijbrengen van het leren functioneren en denken in teamverband, waarbij spelvreugde en sociale vorming een grote rol speelt.

Senioren

Na het 18e jaar wordt de overstap gemaakt naar de senioren. De jeugd heeft de kans om zich op trekken aan de ervaren spelers. Een doelstellingen die heel erg hoog staat op het lijstje van VCH, is het stimuleren en integreren van jeugdige spelers in seniorenteams. Het versterken van de sociale contacten onderling door middel van teambuilding komt in deze fase nog meer naar voren.

Verder heeft de vereniging als doel om volleybal op recreatief niveau te blijven stimuleren door deze groep in eigen tempo de sport uit te laten oefenen, waarbij het sociale contact onderling een grote plaats inneemt.

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijke reglement van VCH.

Privacy Policy

Lees hier de Privacy Policy van VCH.

Gedragsregels

Lees hier de algemene gedragsregels van VCH.

Ereleden

 


Maria de Goeij


Gerard Merkus


Nico Stolwijk


Thea Mensink


André de Groot